Оргкомітет 2020

НАУКОВИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Коваленко Олена (голова форуму), ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Березівська Лариса (голова науково-програмного комітету), директор Держаної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України (Київ, Україна);

Ленгьельфаусі Томаш, ректор Університету DTI, доктор педагогічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Лук’янова Лариса, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (Київ, Україна);

Мидодашвили Леван, доктор наук, професор, керівник служби забезпечення якості Горійського державного педагогічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Зурабашвілі Зураб, керівник Центру підтримки студентів Горійського державного педагогічного університету (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Меквабідзе Руісан, керівник відділу міжнародних зв’язків Горійського державного педагогічного університету, доктор наук, професор, (Горі, Шида Картлі, Грузія);

Оборський Геннадій, ректор Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, Заслужений працівник освіти України (Одеса, Україна);

Антошук Світлана, директор  Інституту  комп`ютерних систем  Одеського національного політехнічного університету, доктор технічних наук, професор (Одеса, Україна);

Арустамян Яна, завідувач кафедри теорії перекладу та порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, кандидат наук, доцент (Ташкент, Узбекистан);

Коваленко Олександр, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О.М. Лазаревського Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голова правління Чернігівської обласної організації Національної Спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, професор (Чернігів, Україна);

Баніт Ольга (модератор напряму), провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший дослідник (Київ, Україна);

Браїков Андрій, декан факультету фізики, математики та інформатики Тираспольського державного університету, доцент кафедри інформаційних технологій (Кишиневу, Республіка Молдова);

Голіяд Ірина, заступник декана з навчальної та методичної роботи Інженерно-педагогічного факультету, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Президент МБО «Лідер якості», кандидат педагогічних наук, професор (Київ, Україна);

Дучева Златоелі, начальник відділу правління безперервної освіти Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Єльникова Галина (модератор напряму), голова ради  Громадської організації «Школа  адаптивного  управління  соціально-педагогічними  системами», професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Закатнов Дмитро, заступник директора з наукової роботи Держаної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних  наук, старший наукоий співробітник (Київ, Україна);

Келемен Габріела (модератор напряму), доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи, заступник декана факультету навчальних наук, психології та соціальних наук Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);

Купріянов Олександр, проректор з наукової роботи Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, доцент (Харків, Україна);

Лазарєв Микола, професор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (Харків, Україна);

Неділько Сергій, начальник Льотної академії Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор (Кропивницький, Україна);

Пройдак Юрій, проректор з наукової роботи Національної металургійної академії України, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії України в галузі науки и техніки (Дніпро, Україна);

Рад Дана Вероніка, доцент кафедри наукової освіти, психології та соціальної роботи Аурел Влайку університету Арада, доктор філософії (Арад, Румунія);

Селецький Андрій (модератор напряму), завідувач Відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Київ, Україна);

Сиддікова Ірода, професор  кафедри  порівняльної лінгвістики Національного університету Узбекистану імені Мірцо Улугбека, доктор філологічних наук, професор, (Ташкент, Узбекистан);

Сидоров Микола, помічник начальника із загальних питань та інноваційної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (Кропивницький, Україна);

Стойкова Ваня, декан факультету техніки та технологій Тракійского університету, доктор наук (Стара Загора, Болгарія);

Теловата Марія, завідувач кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, Заслужений працівник освіти України, професор Європейського інституту безперервної освіти Словаччини, сертифікований експерт Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор (Київ, Україна);

Урбанек Анджей, проректор з навчальної роботи Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща);

Хрмо Роман, проректор із якості та розвитку Університету DTI, доктор філософії, MBA (Дубница-над-Вагом, Словакія);

Хойновські Лех, директор Інституту безпеки та управління Поморської академії у Слупську, доктор габ. (Слупськ, Польща);

Чіряк Любомир, професор Тираспольського державного університету (Кишиневу, Республіка Молдова);

Швачич Геннадій, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної  академії України, доктор технічних наук, професор (Дніпро, Україна);

Шкода Мирослав, проректор з міжнародних зв’язків Університету DTI, доктор технічних наук, доктор філософії (Дубница-над-Вагом, Словакія).

Опубліковано у 2020, Архів. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

fifteen − 12 =