Умови

  1. Комунікативні: онлайн і оффлайн обговорення питань за проблематикою Форуму на сайтах організаторів; сертифікація за офіційною реєстрацією учасників з врахуванням академічного часу опанування тематичних модулів основного програмного матеріалу форуму; проведення міні-конкурсу тез доповідей за тематичними напрямами у межах проведення заходу з відповідним заохоченням.
  2. Публікаційні: публікація збірника матеріалів Форуму відповідно електронної реєстрації учасників і поданих авторами тез доповідей (дедлайн подання тез доповідей – 05.2021 р.):

Вимоги до оформлення матеріалів тез доповіді: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1; праворуч Прізвище, ім’я, по-батькові  автора жирним шрифтом (без скорочень, 12 шрифт), наступний рядок – науковий ступень і звання (за наявності), посада, назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА тез по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом (трьома мовами – українською, російською та англійською).. У наступному рядку Анотація (4-5 речень, 12 шрифт), далі – та Ключові слова (3 – 5 слів,12 шрифт). – українською, російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, Використані джерела (список використаних джерел за алфавітом; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках). Обсяг тез – 1–3 повних сторінки. Абзац – 1,25. Структура тез доповіді – Вступ (актуальність і постановка проблеми дослідження); Мета, методи і підходи; основні результати; Висновки. Зразок оформлення див. дод. А. публікація монографії «Єдиний відкритий інформаційний простір освіти впродовж життя: перешкоди, реалії, стратегії» (дедлайн подання матеріалів до монографії – 31.06.2021 р.).

Вимоги до оформлення матеріалів монографії: формат сторінки А 4, поля (всі) 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; ліворуч – індекс УДК. У наступному рядку – ORCID, електронна адреса автора. Далі по центру – Прізвище, ім’я, по-батькові  автора жирним шрифтом (без скорочень), наступний рядок – науковий ступень і звання (за наявності), посада, назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту; далі – Назва статті по центру рядка Жирним шрифтом. Анотація (4-5 речень), далі – та Ключові слова (3 – 5 слів). – українською, російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, Список використаних джерел за алфавітом (посилання на використані джерела записуються у квадратних дужках, у списку бібліографії використовується стиль АPA). Абзац – 1,25. Обсяг авторського розділу монографії – 15–20 повних сторінок. Структура монографічної статті – Актуальність дослідження проблеми (Вступ. Постановка проблеми); Аналіз публікацій й досліджень; Формулювання мети; Методи і підходи; Виклад основного матеріалу (основні результати); Висновки і перспективи подальших досліджень; Список використаних джерел; Транслітерація джерел. Зразок оформлення див. дод. Б.

  1. Фінансові. Вартість участі в заході складає:

− для учасників з України – 350 грн. (витрати на організацію, листування, видачу електронного-сертифікату (1 ЕКТС – 30 годин; підготовку до публікації збірника матеріалів форуму);

− для іноземних учасників – 30 ЄВРО (витрати на організацію, листування, видачу електронного сертифікату (1 ЕКТС – 30 годин), публікацію електронного-збірника матеріалів форуму).

Для бажаючих брати участь в авторстві монографії (оплата здійснюється додатково до основного внеску учасника після затвердження редакційною колегією прийняття матеріалів розділу монографії до рецензування та публікації):

− для учасників з України – 550 грн. (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація і друк монографії). Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 50 грн. за 1 сторінку (вартість додається до основної вартості);

− для іноземних учасників – 100 Євро (підготовка макету, рецензування, редагування, публікація монографії в електронному форматі). Увага! Додаткові сторінки монографії оплачуються в еквіваленті 20 ЄВРО за 1 сторінку (вартість додається до основної вартості).

Реквізити платежу надаються учасникам Форуму після підтвердження оргкомітетом включення до програми теми виступу й висновків редакційної колегії щодо прийняття тез доповіді до друку, про що буде надіслано повідомлення засобами електронної пошти, що вказано учасником при електронної реєстрації.

Опубліковано у 2021. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

15 + eighteen =